บริษัท พี.ซี เบทส์บาย จำกัด ปัจจุบันมีการจำหน่ายขยายการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าไอที ไม่ว่าจะคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค ปริ้นเตอร์และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ โดยกระจายสินค้าเข้าในเทสโก้ โลตัส มากกว่า 20 สาขา ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด