Promotions Shop IT Free Fan

โปรโมชั่นช้อป IT ฟรีแฟน

โปรโมชั่น : วันนี้ – 31 ก.ค. 2562
ที่ เทสโก้ โลตัส สาขาที่ร่วมรายการ
รายละเอียด : เพียงซื้อสินค้าไอที ทุกรายการ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 • ซื้อสินค้า ราคา 9,000 – 11,999 บาท
  • รับฟรีของ Premium cocoru Box Fan TST-JY-07 จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 799 บาท *คละสี
 • ซื้อสินค้า ราคา 12,000 บาทขึ้นไป
  • รับฟรีของ Premium ricco Circulation Fan TST-BR-03 จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 1,290 บาท *คละสี

เงื่อนไขการรับของ Premium

 • สำเนาใบเสร็จการซื้อสินค้า ตามเงื่อนไขด้านบน ในรอบวันที่ 19 – 31 ก.ค. 2562 เท่านั้น
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้ซื้อสินค้า(เซ็นต์รับรองสำเนา)
 • ข้อมูลที่อยู่ผู้ซื้อ ที่จะให้จัดส่งของ Premium

หมายเหตุ :

 • สินค้า Premium จะจัดส่งให้ลูกค้าภายใน 15 วันหลังจากวันที่ซื้อสินค้า
 • ของ Premium ไม่สามารถเปลี่ยน/แลก/คืนเป็นเงินสดได้
 • ข้อมูลเพื่อใช้รับของ Premium สามารถแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ ณ จุดขาย
 • เงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *