Recently added item(s) ×

You have no items in your shopping cart.

ชำระผ่านบัญชีธนาคาร (Bank Transfer)

รับชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านทางธนาคาร ดังต่อไปนี้

ธนาคาร

สาขา

เลขที่บัญชี

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

 ธนาคารกรุงเทพ

 ประตูน้ำ

 106-5-37812-5

 ออมทรัพย์

 บริษัท พี ซี เบสท์ บาย จำกัด

 ธนาคารกสิกรไทย

 แฟชั่นไอส์แลนด์

 720-2-15712-7

 ออมทรัพย์

 บริษัท พี ซี เบสท์ บาย จำกัด

หมายเหตุ: เจ้าของบัญชีต้องชำระเงินเป็นจำนวนเงินเต็มตามยอดการชำระเงินของรายการสั่งซื้อสินค้า และเจ้าของบัญชีต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าธรรมเนียมการโอนเงินโดยตรง

การโอนเงินผ่านธนาคารแต่ละธนาคารสามารถทำได้โดยโอนเงินผ่านทางเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร หรือ โอนเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคาร โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีของบริษัท พี.ซี. เบสท์บาย จำกัด

ขั้นตอนการชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านทางธนาคาร

1. เลือกวิธีการชำระเงิน "โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร"
2. แล้วคลิ๊กที่ปุ่ม "ต่อไป" เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
3. ตรวจสอบข้อมูลสินค้า วิธีการชำระเงิน และ ข้อมูลในการจัดส่งให้ถูกต้อง แล้ว คลิ๊กที่ปุ่ม "ยืนยันการสั่งซื้อ"
4. หลังจากการสั่งซื้อสินค้า ทางพนักงานบริษัทฯ จะทำการติดต่อกลับเพื่อยืนยันการสั่งซื้อสินค้าของคุณภายใน 24 ชั่วโมง ในช่วงวันและเวลาทำการของบริษัทฯ พร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของยอดที่ต้องชำระและจำนวนสินค้า

หมายเหตุ  การสั่งซื้อสินค้าโดยเลือกวิธีการโอนเงิน กรุณารอพนักงานของเราตรวจสอบรายการสั่งซื้อสินค้าของคุณและติดต่อยืนยันการสั่งซื้อกับคุณก่อนการโอนเงินชำระค่าสินค้าทุกครั้ง

5. หลังจากที่คุณทำการโอนเงินเสร็จสิ้นแล้ว กรุณาแจ้งการโอนเงินของคุณเข้ามายังบริษัทฯ ในช่วงเวลาตั้งแต่ 10.00 น. -  17.30 น. ในวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ของการทำงานปกติของบริษัทฯ  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบยอดการโอนเงินของลูกค้า ทั้งนี้การตรวจสอบยอดเงินของบริษัทฯ จะใช้ระยะเวลาตรวจสอบอย่างน้อย 30 นาที (ถ้าหากคุณไม่ได้ทำการแจ้งการโอนเงินเข้ามา ทางบริษัทฯ จะไม่สามารถดำเนินการในขั้นต่อไปได้)

คุณสามารถแจ้งการชำระเงินได้ 2 วิธี ดังนี้
วิธีที่หนึ่ง - คุณสามารถแจ้งการโอนเงินผ่านทางอีเมล์ โดยตั้งหัวข้ออีเมล์ (Subject) ว่า "ยืนยันการชำระเงิน สินค้าของบริษัท พี.ซี. เบสท์บาย จำกัด" โดยระบุรายละเอียด ดังนี้

  • ชื่อ - นามสกุล
  • เบอร์โทรศัพท์
  • ธนาคารที่โอน
  • หมายเลขการสั่งซื้อ
  • จำนวนเงินที่โอน
  • วันที่โอน
  • เวลาที่โอน
  • พร้อมกับแนบหลักฐานการชำระเงิน ใบ Pay In หรือ สลิปการโอนเงิน ในรูปแบบของนามสกุล PDF หรือ JPEG เท่านั้น

ส่งรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดมายัง webadmin@tristarthai.com

 เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลทั้งหมด และทำการตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะโทรศัพท์ยืนยันการสั่งซื้อสินค้าในขั้นตอนถัดไป

วิธีที่สอง - คุณสามารถแฟกซ์ข้อมูลตามที่ระบุไว้ในวิธีที่สองพร้อมกับใบ Pay In หรือ สลิปการโอนเงิน สแกนแล้วส่งอีเมล์มา webadmin@tristarthai.com

หมายเหตุ
1. หลังจากการแจ้งการโอนเงินไม่ว่าจะวิธีใดๆ กรุณาแฟกซ์ใบ Pay In หรือ สลิปการโอนเงิน พร้อมระบุหมายเหตุ "ยืนยันการชำระเงิน สินค้าของบริษัท พี.ซี. เบสท์บาย จำกัด" หรือ สแกนแล้วส่งอีเมล์มาที่ webadmin@tristarthai.com ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบ แต่ถ้าหากไม่แฟกซ์หลักฐานการโอนเงินเข้ามา อาจจะทำให้กระบวนการตรวจสอบล่าช้า
2. ในแต่ละช่องทางการโอนเงิน ธนาคารจะส่งยอดเงินเข้าระบบโดยใช้เวลาที่แตกต่างกัน 

6. เมื่อทางเราตรวจสอบการรับชำระเงินอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้ว จะดำเนินการจัดส่งสินค้าในขั้นต่อไป

**หมายเหตุ: ถ้าหากรายการสั่งซื้อสินค้ารายการใดที่อยู่ในสถานะ "รอการชำระเงิน" นานเกิน 3 วัน จะถูกยกเลิกทันที แต่ถ้าหากยังต้องการสั่งซื้อสินค้ารายการเดิมอยู่ กรุณาทำรายการสั่งซื้อสินค้าเข้ามาใหม่อีกครั้ง


ชำระเงินสด (Cash)

คุณสามารถชำระค่าสินค้าเป็นเงินสดได้ คือ มาชำระเงินสดด้วยตนเอง พร้อมมารับสินค้าที่บริษัท พี.ซี เบสท์บาย จำกัด คลิกดูแผนที่ หรือ มาชำระเงินสดพร้อมรับสินค้าได้ที่หน้าร้าน


บริษัท พี.ซี. เบสท์บาย จำกัด
514/13 ซอย รามคำแหง 39 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310