Recently added item(s) ×

You have no items in your shopping cart.

Q : ส่งของวันไหน  กี่วันถึงจะได้ของ?

A : ทางร้านจะเช็คยอดโอน และจัดส่งของให้ลูกค้าในวันถัดไป ส่วนของขั้นตอนการเช็คยอดโอน และเตรียมจัดส่งของ ตลอดจนจัดส่งสินค้า มีขั้นตอนดังนี้

 • เวลาจัดเตรียมของก่อนส่ง

  • ระยะเวลาที่เตรียมสินค้าเพื่อจัดส่ง 1-2 วัน (ตั้งแต่วันที่ได้รับการยืนยันชำระเงิน)

  **หากลูกค้าแจ้งชำระเงินก่อนเที่ยง (12.00น.) บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งสินค้าในวันถัดไป

  **หากลูกค้าแจ้งชำระเงินหลังเที่ยง (12.00น.) บริษัทจะดำเนินการจัดส่งสินค้าในอีก 1 วันถัดไป

  **จัดส่งสินค้าวันละ 1 รอบ

 • จัดส่งไปรษณีย์ไทย

  • จัดส่งสินค้าลงทะเบียน 3-7 วันทำการ

  มารับสินค้าด้วยตนเองที่

  •   บริษัทฯ จะยืนยันการสั่งซื้อและการชำระเงินกับคุณ หลังจากนั้นทางพนักงานบริษัทฯ จะทำการติดต่อคุณกลับอีกครั้งเพื่อนัดวันที่สินค้าพร้อมและคุณสามารถเข้ามารับสินค้า

Q : สินค้ายังมีของหรือไม่ สามารถสั่งซื้อได้เลยหรือเปล่า ?

A : ลูกค้าสามารถตรวจสอบได้ด้วย การโทรสอบถามฝ่ายขาย แววดาว บุญวัน โทร. 02-158-2655 ต่อ 1313


Q : โอนเงินตอนไหน ?

A :เมื่อทางบริษัทได้รับรายการสั่งซื้อสินค้าจากทางลูกค้าแล้ว ทางบริษัทจะทำการเช็คสินค้า คอนเฟิร์มผ่านทางโทรศัพท์หาลูกค้า ภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อแจ้งว่ามีสินค้าหรือไม่  รวมถึง (ราคาสินค้า, ค่าขนส่งสินค้า และยอดโอนเงิน)
*สำหรับท่านที่ไม่สามารถรับโทรศัพท์หรือ ติดต่อไม่ได้ บริษัทจะทำการคอนเฟิร์มผ่านทาง ส่ง E-MAIL หรือ SMS แทนค่ะ

 • ถ้าหากรายการสั่งซื้อสินค้ารายการใดที่อยู่ในสถานะ "รอการชำระเงิน" นานเกิน 3 วัน จะถูกยกเลิกทันที แต่ถ้าหากยังต้องการสั่งซื้อสินค้ารายการเดิมอยู่ กรุณาทำรายการสั่งซื้อสินค้าเข้ามาใหม่อีกครั้ง

คุณสามารถแจ้งการโอนเงินผ่านทางอีเมล์ webadmin@tristarthai.com โดยตั้งหัวข้ออีเมล์ ใช้หัวข้อว่า "ยืนยันการชำระเงิน" โดยระบุรายละเอียด ดังนี้ 

 • ชื่อ - นามสกุล
 • เบอร์โทรศัพท์
 • ธนาคารที่โอน
 • หมายเลขการสั่งซื้อ
 • จำนวนเงินที่โอน
 • วันที่โอน
 • เวลาที่โอน
 • พร้อมกับแนบหลักฐานการชำระเงิน ใบ Pay In หรือ สลิปการโอนเงิน ในรูปแบบของนามสกุล PDF หรือ JPEG เท่านั้น

(ข้อมูลของลูกค้าถือเป็นความลับที่สุดของบริษัทฯ ไม่มีการเปิดเผยต่อผู้อื่นโดยเด็ดขาด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่ขอส่งใบเสนอราคาให้ทราบหากลูกค้าท่านใดไม่แจ้งตามรายละเอียดดังกล่าว)