ADDRESS

12 ซอยรามอินทรา 93 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว

กรุงเทพฯ 10230

โทร: 02-8436989

แฟกช์ : 02-8436997

แผนกขายสินค้าออนไลน์   (Online Marketing)

  •   02-8436969 ต่อ 221, 223
  •   099 – 0833555

แผนกจัดซื้อระหว่างประเทศ   (International Purchasing Officer)

  •   02-8436969 ต่อ 224, 227

แผนกจัดซื้อภายในประเทศ   (Procurement Department)

  •   02-8436969 ต่อ 219

แผนกบริการหลังการขาย  (Service)

  •   02-8436969 ต่อ 237, 228

CONTACT US