การตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงเป็นเครื่องมือที่รู้จักกันมากที่สุดในทำให้เห็นภาพของทารกที่เจริญเติบโตในครรภ์และยังสามารถใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นได้อีกด้วย

อัลตราซาวด์ (Ultrasound) หรือการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงเป็นการตรวจทางการแพทย์ที่ไม่อันตรายโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง การตรวจนี้มักเป็นที่รู้จักในการใช้ระหว่างการตั้งครรภ์เพื่อดูภาพของทารกที่อยู่ภายในครรภ์ การตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงนี้สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ เพื่อการวินิจฉัยและเพื่อการรักษา

การตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงเพื่อการวินิจฉัย
การตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงเพื่อการวินิจฉัย (Diagnostic ultrasound หรือ sonography หรือ ultrasonography) เป็นการใช้คลื่นเสียงเพื่อสร้างภาพของอวัยวะและโครงสร้างภายในร่างกายเพื่อช่วยในการวินิจฉัยภาวะทางการแพทย์ ภาพที่สร้างขึ้นจากการตรวจนี้เรียกว่า sonograms

ในการตรวจนี้ คุณจะนอนอยู่บนโต๊ะตรวจให้ส่วนของร่างกายที่ต้องการตรวจนั้นสามารถตรวจได้ แพทย์หรือนักเทคนิคจะทาเจล ซึ่งจะช่วยส่งคลื่นเสียงผ่านเข้าสู่ผิวหนังบริเวณที่ต้องการจะมองเห็นภาพ ก่อนที่จะใช้เครื่องมือที่เรียกว่า transducer วางลงบนผิวหนังที่มีการทาเจลไว้เครื่องมือนี้จะส่งคลื่นเสียงความถี่ที่สูงกว่าที่มนุษย์ได้ยิน (มากกว่า 20 KHz) ซึ่งจะสะท้อนเนื้อเยื่อและอวัยวะกลับมา ก่อนที่จะทำการวิเคราะห์คลื่นสะท้อนและแปลงมาเป็นภาพแสดงบนหน้าจอ

การตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงเพื่อการวินิจฉัยนี้สามารถทำภายในร่างกายได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น มีการใส่ transducer เข้าไปทางทวารหนักของผู้ชายเพื่อให้เห็นภาพของต่อมลูกหมากหรือการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงทางช่องคลอดก็เป็นการใส่เครื่องมือเข้าไปทางช่องคลอดเพื่อให้เห็นอวัยวะสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะของผู้หญิงได้ชัดเจนยิ่งขึ้น การตรวจนี้สามารถมองเห็นอวัยวะภายในได้หลายชนิด เช่น หัวใจและหลอดเลือด ตับและต่อมไทรอยด์ เป็นต้น การตรวจนี้สามารถใช้เพื่อ…

 • ประเมินและระบุสาเหตุของอาการปวด บวม และการติดเชื้อ
 • วินิจฉัยโรคทางหัวใจ
 • ตรวจหาเนื้องอก
 • ประเมินปัญหาที่เกิดขึ้นกับการไหลเวียนของหลอดเลือด เช่น หลอดเลือดตีบหรือมีลิ่มเลือด
 • ช่วยในการทำหัตถการที่อันตราย เช่น การใช้เข็มเจาะตัดชิ้นเนื้อและการใช้ยาสลบที่ต้องใช้เข็ม
 • ตรวจหาความผิดปกติในสมองของทารกแรกเกิด

การใช้คลื่นเสียงความถี่สูงเพื่อการรักษา
วิธีนี้เป็นการใช้คลื่นเสียงความถี่สูงเพื่อเปลี่ยนแปลงหรือทำลายเนื้อเยื่อ วิธีการทำนั้นมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่ต้องการรักษา ภาวะต่างๆ ที่สามารถใช้รักษาด้วยวิธีนี้ ประกอบด้วย

 • สลายนิ่วในไตขนาดใหญ่หรือนิ่วในถุงน้ำดี
 • ทำลายเนื้องอกในมดลูกที่ไม่ใช่มะเร็ง
 • ทำความสะอาดฟัน
 • สลายต้อกระจก
 • การทำกายภาพบำบัด (ช่วยยืดกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และเนื้อเยื่ออื่นๆ) เช่น ในโรคเอ็นอักเสบ
 • การรักษาเนื้องอกและถุงน้ำ
 • กระตุ้นการเจริญเติบโตของกระดูกเพื่อช่วยรักษาภาวะกระดูกหัก
 • ตัดเนื้อเยื่อหรือหยุดเลือดระหว่างการผ่าตัด

การใช้คลื่นเสียงความถี่สูงยังใช้เพื่อช่วยระบุตำแหน่งระหว่างการให้ยาในเนื้อเยื่อบางชนิด

 

#ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก https://www.honestdocs.co/ultrasound