กิจกรรมอบรมเพิ่มความรู้ผลิตภัณฑ์ EPSON, HP

 

บริษัท พี.ซี. เบสท์บาย จำกัด ได้จัดกิจกรรมอบรมเพิ่มความรู้าผลิตภัณฑ์ปริ้นเตอร์ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

ทางบริษัท พี.ซี. เบสท์บาย จำกัด ต้องขอขอบคุณทางทีมงานของแบรนด์ EPSON และ HP ที่เข้ามาให้ความรู้ในครั้งนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *